Disclaimer

PerspeXo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade voortkomend uit handelen naar aanleiding van de op deze website gepubliceerde informatie.