Financiering vernieuwing

De opdrachtgever is een toonaangevende medische instelling, die aan de vooravond staat van een omvangrijk renovatietraject en daarmee samenhangend een complex financieringsvraagstuk. Wij hebben de financiële afdeling en Raad van Bestuur ondersteund door het financieel memorandum – vanuit het perspectief van banken – te toetsen en aan te scherpen.

Strategie en positionering maken onderdeel uit van een financieel memorandum, waardoor toekomstige financiers beter zicht hebben op de (kwaliteit van) de plannen en tegen betere condities financiering kunnen aanbieden.

Wat heeft het opgeleverd:
De financieringsronde is geslaagd en de onderneming kon een omvangrijk vernieuwingstraject met een gegarandeerde langjarige financiering, tegen zeer goede financieringstarieven, ingaan.

Succesfactoren:
• meedenken en schakelen vanuit perspectief van banken
• interne experts versterken met een doortimmerde financiële analyse
• aandacht voor de kernkwaliteiten van het merk (voor medewerkers en klanten)