Informatie memorandum en presentatie kapitaalmarkt

Een nutsbedrijf heeft een duidelijke groeistrategie uitgezet. Om haar ambities te kunnen vervullen heeft de onderneming behoefte aan nieuw kapitaal (beursgang, onderhandse plaatsing of verhoging van het uitstaande krediet bij het huidige bankensyndicaat). Gezamenlijk met de directie hebben wij het ondernemingsverhaal in kaart gebracht; strategie, marktpositie, onderscheidend vermogen en mogelijke waardering van de onderneming.

Dit is uitgemond in een informatie-memorandum ten behoeve van de kapitaalmarkt. De tweede fase bestond uit een introductieprogramma bij banken en private equity investeerders.

Wat heeft het opgeleverd:
Ondernemingsleiding op 1 lijn. Veel nieuw geïnteresseerde partijen met strategisch groeiplannen en daaraan gekoppelde financiering. Het aantal strategische opties voor overnames en groeiplannen is hierdoor aanzienlijk toegenomen. Uiteindelijk is het bedrijf door private equity overgenomen.

Succesfactoren:
• belangrijkste waardepalende factoren (value drivers) voor de toekomstige waardecreatie van de onderneming kunnen identificeren, analyseren en vormgeven in handzame informatie brochures/presentatie
• zeer effectieve samenwerking met de medewerkers van de onderneming om alle benodigde informatie in kaart brengen
• gericht communicatieprogramma om de zichtbaarheid en reputatie in de markt te versterken