Marktverkenning, business development en focus voor klantbenadering

De klant is een MKB onderneming met tweekoppige directie. Het bedrijf bestaat vier jaar en heeft twee verschillende soorten klanten (grootbedrijf en MKB) en heeft een portefeuille met diverse producten. De uitdaging voor de directie is de vraag hoe de schaarse middelen zo effectief mogelijk in gezet kunnen worden voor een heldere business propositie naar klanten binnen het kader van winstverbetering en waardecreatie.

Samen met de directie hebben we in een “Blik op de markt” traject verschillende scenario’s in kaart gebracht voor marktbewerking en een praktische invulling hiervan. Door interviews met klanten en potentiële klanten is de propositie getoetst en verder verfijnd met de directie.

Wat heeft het opgeleverd:
Focus op marktproposities met de meeste (winst & waarde) potentie met een heldere communicatie naar verschillende doelgroepen.
Praktische resultaten: meer omzet en winst, en meer focus en rust binnen de organisatie.

Succesfactoren:
• Gezamenlijke visie op winstverbetering en waarde(ring)- Wisselwerking tussen de directie en onze consultants
• Gebruik maken van plannen en eerder denkwerk van directie