Marktverkenningsstudie en perceptie-onderzoek

Onze cliënt heeft een aantal groeiscenario’s uitgewerkt en wil bepalen welke scenario’s haalbaar en realiseerbaar zijn in een politiek gevoelige omgeving. Door middel van een perceptieonderzoek heeft PerspeXo de markt en de belangen en opinies van de belangrijkste stakeholders in kaart gebracht. Het rapport is door het management gebruikt om de RvC te overtuigen van de visie van de directie en de besluitvorming voor de toekomstige strategie te bespoedigen.


Wat heeft het opgeleverd:

De randvoorwaarden en mogelijke strategische opties van de business case zijn helder geworden. Hierdoor konden de opties makkelijker beoordeeld en gerangschikt worden op hun potentiële waardecreatie. Resultaat: snellere besluitvorming en actie

Succesfactoren:
• middels creatieve brainstorm met management de stakeholders en hun belangen snel in kaart kunnen brengen.
• risico analyse van de verschillende scenario’s en impact op waardering onderneming
• middels interviews en eigen onderzoek informatie dusdanig bundelen en presenteren zodat de directie eenvoudig de keuzes en consequenties voor waardecreatie kan doorgronden
• visualiseren gedachtegoed en concepten voor externe partijen