Positionering en merkbeleid

De opdrachtgever is een toonaangevende instelling met twee sterke business units met elk een eigen onderscheidende business propositie. Het holdingmerk zelf heeft nog geen eigen propositie en het ondernemingsverhaal is nog onbekend in Nederland.
Samen met de directie en business unit managers hebben wij een onderscheidende positionering voor het corporate merk ontwikkeld.
Extra uitdaging was dat het holdingmerk waarde diende toe te voegen aan de twee business unit merken en tegelijkertijd een eigen positie op de kapitaalmarkt kon verwerven. Naast de interne sessies met directie en BU managers hebben wij een extern positioneringsonderzoek onder klanten en opinion leaders uitgevoerd.
Wat heeft het opgeleverd:

Gedeelde visie en verankering intern bij directie en het MT.
De ontwikkelde corporate positionering is door de begeleidende bank gebruikt als onderdeel van de equity story voor de succevolle IPO.

Succesfactoren:
• brug slaan tussen de wereld van merk-denken, retail marketing en financiële marketing
• middels innovatieve communicatiemiddelen een nieuwe manier van denken realiseren in de organisatie