Second opinion

Een middelgroot familiebedrijf wil haar marktpositie versterken en besluit dat een acquisitie de mogelijkheid biedt om snel door te stomen naar de benodigde schaalgrootte. De directie heeft een team geformeerd van specialisten uit de advocatuur, accountancy en adviespraktijk. Gedurende het acquisitieproces werd de ondernemer geconfronteerd met een aantal ontwikkelingen die de waarde van het merk – en dus de onderneming – aanzienlijk kon verminderen.

Door de beschikbare rapporten van de adviseurs te analyseren konden wij in korte tijd een indicatie geven van de mogelijke impact op de waardering van het over te nemen bedrijf en de gemeenschappelijke business case. Samen met de ondernemer hebben wij de scenario’s en hun impact op de waarde van het bedrijf geanalyseerd.

Wat heeft het opgeleverd:
De ondernemer heeft zeer snel zijn strategie en tactiek kunnen aanpassen en vertalen in een briefing aan de drie adviseurs in het team.
Resultaat: versnelling in proces, verlaging van de overall kosten en verlaging van de aankoopprijs.

Succesfactoren:
• inzicht en overzicht totale problematiek
• inzichtelijk kunnen maken wat de verschillende scenario’s voor een waardebepaling betekenen
• snelle inzet expertise netwerk van verschillende professionals op het gebied van merken, marketing, organisatie en finance voor toetsing effect waardering