Sijmen van wijk

Sijmen van Wijk

Sijmen van Wijk (1950) is associate expert bij PerspeXo. Sijmen en Annegien publiceren regelmatig in diverse opinie- en dagbladen en op de blog van PerspeXo; verbindend element is de kenniseconomie, innovatie en waardecreatie. Daarnaast geven zij samen trainingen op het gebied van communicatie.

Sijmen is communicatiestrateeg en heeft een brede ervaring als strategisch denker op het gebied van de Nederlandse kenniseconomie. Sijmen is als strategisch communicatieadviseur verbonden aan een aantal overkoepelende organisaties op het kruispunt van de publieke en de private sector, maar adviseert ook commerciële partijen. Eerder bekleedde hij diverse functies in het bedrijfsleven, werkte hij als trainer en docent communicatie en was directielid van A: Work in Progress, adviesbureau voor commerciële communicatie. Verder heeft hij productiewerkzaamheden verricht voor diverse toneelvoorstellingen. Hij is regelmatig betrokken bij ‘de inhoudelijke achterkant’ van televisieproducties.

Sijmen heeft Nederlandse taal en letterkunde en massacommunicatie gestudeerd. Hij heeft meer dan 22 boeken gepubliceerd, waaronder Ambitie onder de kaasstolp. Voor onze opiniestukken zie onze blog en publicaties.