Rijkswaterstaat

Expert meeting Cocreatie en coöperatief financieren infrastructuur

Op 2 april organiseert RWS een Ronde Tafel in een reeks Ronde Tafels over cocreatie en de toekomst van Nederland. De samenleving verandert. Dat heeft invloed op de verhoudingen tussen publieke, private en maatschappelijke partijen. Juist omdat de samenleving verandert, bestaat de behoefte te zoeken naar mogelijkheden en modellen om zaken anders, efficiënter te organiseren. Stel daarbij dat ‘Den Haag’ niet meer alle infrastructuur- en gebiedsprojecten organiseert en betaalt (mede omdat het budget daarvoor eenvoudigweg ontbreekt), hoe kan een nieuw model hiervoor luiden?

Met Grevelingen/getijdencentrale Brouwersdam als casus verkennen financiële experts de nieuwe rollen voor financiële publieke organisaties.

Sprekers:

  • Annegien Blokpoel, PerspeXo
  • Sijmen van Wijk, Exempel Communicatie
  • Ad de Rooij, Rijkswaterstaat
  • Pieter Hordijk, Rijkswaterstaat

Lokatie: Figi, Zeist