Nevir logo

De veranderende rol van IR

NEVIR leden bijeenkomst bij Van Lanschot Bankiers, Amsterdam

De afgelopen maanden hebben er een drietal Ronde Tafels met IR officers van 15 AEX en Mid Cap fondsen plaatsgevonden. Thema “De veranderende rol van IR” (binnen het bedrijf). De volgende vragen kwamen uitgebreid aan de orde:

  • Welke rol speelt Investor Relations?
  • Wat zijn de verschuivingen op het gebied van communicatie met de binnen- en buitenwereld?
  • Welke interactie is er met de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen?.

Op 7 november werden de belangrijkste conclusies van deze Ronde Tafels in een interactieve workshop gepresenteerd en tijdens de break out sessie doorgenomen.

Annegien Blokpoel, managing director PerspeXo is Presentator en Moderator van de interactieve workshop.


Nevir logoNEVIR conducted three Round Tables during 2007 with 15 IRO officers of AEX and Mid Cap listed companies. Theme of the Round Table 2007 was “The changing role of IR” (internally and externally). The following issues have been discussed:

  • Which role(s) plays Investor Relations?
  • What are the lateste trends & developments in communications with the inside and outside world?
  • How does IR interact with the Board of Directors and the Supervisory Board?.

On November 7th the main conclusions of the 2007 Round Table were presented in an interactive workshop and discussed with the NEVIR members during follow up break out sessions.

Annegien Blokpoel, managing director PerspeXo is Presenter en Moderator interactive workshop.