Bank afbeelding

Financieel management voor niet financiële managers

Op 26 augustus en 9 september vindt de tweedaagse opleiding voor niet financiële managers plaats. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 

  • Winst & verliesrekening
  • Balans
  • Investerings- en financieringsbeslissingen
  • Begroten en budgetering

Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt duidelijk wat de samenhang is van de afzonderlijke onderdelen.

Frans van Laar is ex research ABN AMRO, ex Investor Relations ABN AMRO, ex hoofd Research ING en trainer op het gebied waarderingen, financiën en risk management.