Nevir logo

IR beleid anno 2010, RT NEVIR

Net als in voorgaande jaren organiseert NEVIR in 2009 Ronde Tafels rondom één relevant thema voor professionele Investor Relations officers. Gezien de dynamiek van de markt, de veranderingen op de kapitaalmarkt en nieuwe spelregels de afgelopen twee jaar is dit jaar gekozen voor het thema “IR Beleid anno 2010”.  Onderwerpen die aan bod bijvoorbeeld aan bod komen zijn:

  • Werkt relatiemanagement met beleggers?
  • Hoe communiceer je efficiënt met beleggers?
  • Welke informatie – en hoe vaak – is zinvol?
  • Wat is de rol van IR binnen de onderneming?

De eerste sessie vond plaats op 3 september. De laatste vindt plaats op 1 oktober, en is Engelstalig.
Tijdens de bijeenkomst op 2 november worden de uitkomsten van de Ronde Tafels teruggekoppeld aan alle leden in een interactieve sessie.
De Ronde Tafels staan alleen open voor beursgenoteerde leden van NEVIR.


NEVIR organizes in 2009 again Round Tables focusing on a relevant theme for professional Investor Relations officers. The capital markets have changed dramatically the last two years; a number of parties are no longer around, in some instances the rules of the game have changed. The theme of 2009 therefore is “IR policy 2010 and onwards”.
Topics are, amongst others:

  • Does relationship management wih investors work?
  • How to communicate efficiently with investors?
  • Which information – and how often – is useful?
  • What is the role of IR within the company?

On September 3rd the first session took place. The next session will be held on October 1st, in English.
During the NEVIR November 2nd meeting the results from the 3 Round Tables will be discussed in an interactive session with all members.
The NEVIR Round Tables are only open to the listed company members of NEVIR.