Bank afbeelding

NCOI Management Accounting

NCOI Management Accounting
 

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Winst & verliesrekening
  • Balans
  • Investerings- en financieringsbeslissingen
  • Begroten en budgetering

Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt duidelijk wat de samenhang is van de afzonderlijke onderdelen.

Frans van Laar is ex research ABN AMRO, ING en ex Investor Relations ABN AMRO. Frans is trainer & consultant op het gebied van waarderingen, financiën en risk management (zie ook de “Link” op de pagina voor een verkort cv).