tiincapital

TIIN Capital – schatgraven en meerwaarde creëren

Maak je bedrijf meer waard, schatgraven en meerwaarde creëren

TIIN Capital (spreek uit TIN) is een case-by-case fundmanager en investeert met groepen investeerders via commanditaire vennootschappen in kansrijke ondernemingen. De investeerders komen uit het TIIN netwerk dat ruim 500 Informal Investors telt. TIINmbwAnnegien Blokpoel treedt op als key note speaker op de jaarlijkse TIIN 2009 bijeenkomst op de Koninlijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging te Muiden.