dfma

Workshop & lezing Maak je bedrijf meer waard

Op 10 maart a.s. organiseren IDEA en DFMA een gezamenlijke bijeenkomst voor bureaudirecties. Voor IDEA staat deze bijeenkomst in het teken van het jaarthema “Toegevoegde Waarde”. Als spreker is uitgenodigd Annegien Blokpoel, managing director van PerspeXo. Van haar hand verscheen in 2008 het best-selling managementboek “Maak je bedrijf meer waard; in zes eenvoudige stappen”, waarvan inmiddels de derde druk is verschenen.

PerspeXo is een onafhankelijk strategisch adviesbureau dat voor directies van bedrijven inzichtelijk kan maken welke keuzemogelijkheden zij hebben en wat de invloed van een keuze is op de winstgevendheid en waardering van hun bedrijf. De adviseurs van PerspeXo doen dat tijdens individuele sessies met bedrijven, maar ook in workshopbijeenkomsten voor kleine en grotere groepen ondernemers. Doel is altijd om zo snel mogelijk professioneel ondernemerschap te realiseren. In de optiek van PerspeXo betekent dat: focus op winstgevendheid en bedrijfswaardering, bewust worden van de slagen die je bedrijf moet maken en dit in kleine praktische stappen ook daadwerkelijk gaan doen.

Blinde vlekken
In haar lezing op 10 maart a.s. voert Annegien Blokpoel de aanwezigen in vogelvlucht langs de belangrijkste punten waar een ondernemer op moet letten als hij zijn bedrijf meer waard wil maken. ‘Wat heb je al goed op orde, wat juist niet en hoe los je dat op? Daar komt het in grote lijnen op neer,’ licht Annegien toe. ‘Niemand kan een expert zijn op elk gebied, elke ondernemer heeft blinde vlekken ofwel terreinen waar hij niet goed in is. Vaak zie je dat mensen blijven focussen op gebieden waar ze al goed in zijn, maar niet op hun blinde vlek. Terwijl het oplossen van die blinde vlek nu juist de meeste toegevoegde waarde voor je bedrijf zal opleveren. Daar heb ik het Maak-je-Bedrijf-meer-Waard-programma voor ontwikkeld, om ondernemers te helpen die blinde vlekken op te sporen en om te laten zien hoe ze die stapsgewijs kunnen oplossen.’