A perspective on proxy voting in the Netherlands

“A perspective on proxy voting in the Netherlands”

Het eerste exemplaar van de white paper “A perspective on proxy voting in the Netherlands”, uitgevoerd door PerspeXo in opdracht van Broadridge Financial Solutions, is op 9 februari 2009 overhandigd aan Hans Hoogervorst, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten.
Verschenen: 02-2009
Auteur: White Paper for Broadridge, A contribution to Stemmend Nederland

Voor de studie zijn ruim 35 opinion leaders in de industrie – waaronder beursgenoteerde bedrijven, institutionele beleggers, beleidsmakers en custodians – geïnterviewd naar trends en mogelijke verbeterpunten bij proxy voting op aandeelhoudersvergaderingen van beursfondsen in Nederland. Door middel van individuele gesprekken en tussentijdse Ronde Tafel terugkoppeling is met de industrie in kaart gebracht waar praktische verbeteringen te behalen zijn.

De white paper is een bijdrage aan Stemmend Nederland, een industrieplatform met als doel het stemmen op afstand te bevorderen. Op 10 februari 2009 is de studie openbaar gemaakt tijdens het jaarlijkse congres van Stemmend Nederland.

BIJLAGEN:
White Paper : “A perspective on proxy voting in the Netherlands”
Persbericht: persbericht White Paper 9feb2009