Wet over op tijd betalen geweldig voor MKB

Grote bedrijven; neem je verantwoordelijkheid en houd je aan de nieuwe wet van betalingstermijnen. Dit kan dat wel eens een belangrijke ommekeer zijn voor de Nederlandse economie.

Afgelopen zaterdag ging er een nieuwe wet in, die grote voordelen kan hebben voor het mkb. Betalingstermijnen zijn eindelijk wettelijk vastgelegd. Bedrijven en overheden zijn juridisch verplicht binnen 30 dagen te betalen, tenzij onderling anders vastgelegd. Goed nieuws voor de kleine ondernemers.
Grote bedrijven: doe het
Ik wil bij deze alle ondernemers oproepen om zich hieraan te houden. Dit zal wel eens een belangrijke bijdrage kunnen zijn aan de Nederlandse economie en de welvaart. De laatste jaren heeft het betalingsgedrag van veel grote bedrijven en overheden ernstige vormen aangenomen. In mijn tijd als student bedrijfseconomie was een betalingstermijn van 90 of 100 dagen absurd. Dat gebeurde alleen in Italië, maar inmiddels is het gemeengoed geworden bij veel grote bedrijven in ons land.

Meer controle
Of de kleine mkb-leverancier ook echt zijn rechten durft uit te oefenen is de vraag. Want hoeveel ondernemers zullen een grote klant voor de rechter willen slepen? Niet echt een reële optie in tijden van economische crises en bovendien wil iedere ondernemer graag een goede relatie met zijn afnemers. Maar het recht is er nu in ieder geval wel. Hopelijk staat de ondernemer er niet alleen voor. MKB-Nederland kan een belangrijke rol spelen in het natuurlijke tegenspel tussen grootbedrijf en het midden- en kleinbedrijf. Vanuit de overheid wordt er ongetwijfeld ook meegekeken of de nieuwe wet wordt nageleefd door de grote bedrijven.

Grote vis aan de haak
Het is al decennia lang de wereld van de kleintjes en de groten. Grote bedrijven hebben het vaak over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en doen op sommige terreinen oprecht hun best, maar vaak betalen ze kleine leveranciers pas na 90 dagen. Of soms pas 90 dagen na het einde van de vervaldatum. Als je het hebt over MVO, dan hoort daar ook bij: fatsoenlijk omgaan met je mkb-leveranciers.

Economische cirkel
Het grootbedrijf wordt de mogelijkheid geboden om maatschappelijk verantwoord ondernemen niet alleen toe te passen op klanten en medewerkers, maar ook op leveranciers en uiteindelijk de Nederlandse maatschappij. Sneller betalen betekent minder werkkapitaal voor het grootbedrijf. Maar dat is voor hen geen onoverkomelijk probleem. Waar het mkb grote moeite heeft geld te vinden is het voor de grote bedrijven nog altijd makkelijker én goedkoper om geld te lenen bij de bank of een andere financier. Vanuit economisch perspectief betekent dit dus waardecreatie binnen de economische cirkel (bank > grootbedrijf > klein bedrijf > … ) en dat heeft voordelen voor de hele Nederlandse samenleving.

Ruimte voor groei
De nieuwe wet vergroot dus de kans dat kleine ondernemers op tijd betaald krijgen en dat is een mooie basis om te kunnen groeien in omzet zonder meteen veel extra werkkapitaal nodig te hebben. Als je klanten gemiddeld pas na 60 dagen betalen en je hebt 100.000 euro aan debiteuren open staan, dan levert je de nieuwe betalingstermijn van 30 dagen (als al je klanten zich daaraan houden) direct 50.000 euro op. Zo krijg je als ondernemer een stuk werkkapitaal terug en kun je weer investeren in groei van de omzet. Mooie basis om door te pakken, uit de financiële nood te komen en weer positief vooruit te kijken.