Our mission:
To repair and heal our planet and society by investing in a way that bridges and guides towards regenerative and distributive investing.

We are the Catalyst Impact Investment Club, and we specialise in finding and highlighting Regenerative Tech (or RegenTech) companies – those rare startup treasures that can make a difference for our planet.

Join us on this journey and discover the power of impact investing

PerspeXo strategisch adviesbureau

Welk businessscenario creëert de meeste waarde op korte en lange termijn?

PerspeXo is een onafhankelijk strategisch adviesbureau met als motto Simplicity in strategy. Samen met u brengen we de strategische scenario’s voor winstverbetering en waardecreatie in kaart en ondersteunen concreet en praktisch bij het realiseren van fair value (harde en zachte waardering).

Afhankelijk van uw horizon brengen we de strategische scenario’s en bijbehorende waarde-strategieën in kaart en helpen bij de implementatie. Zodat u voor uw bedrijf de waarde er uithaalt die er in zit.

Strategy, businessmodeling en waardering

Strategie is van belang bij het vormgeven van het (toekomstige) bedrijfsmodel en de financiering, en heeft daarmee groot effect op de winstgevendheid en de waardering van de onderneming. Met onze 360 graden aanpak bied strategisch adviesbureau PerspeXo u een all round verkennende blik en versnelde realisatie van uw doelen, waarbij wij zoveel mogelijk de interne organisatie versterken. Lees verder

Inrichten & optimaliseren organisatie

Bedrijven hebben regelmatig nieuwe structuren nodig die passen bij de verschillende (groei)fasen in de levenscyclus en bij het bedrijf en het management. Nieuwe rollen en petten en het (her)verdelen van taken, verantwoordelijkheden en inrichten van bedrijfsprocessen zorgt voor duidelijkheid, overzicht en rust. Wij helpen nieuwe structuren te ontwikkelen en te implementeren. Lees verder

Methodiek: 5 pijlers voor strategisch advies

De 5 pijlers van onze aanpak  zijn:

1) De Levenscyclus™
2) De Schijf van Vijf™
3) Het Fair Value-model™
4) Explorative consulting
5) Huisstrateeg voor ondernemers

Lees verder