Positionering & merkbeleid

Keuzes maken en herkend worden vanuit heldere positionering en krachtig merkbeleid

Sterke merken zijn dragers van boodschappen die herkend en beleefd worden door klanten, medewerkers, en de kapitaalmarkt. Dat betekent ook keuzes maken; wat zijn we wel en wat zijn we niet. Een heldere en gedragen missie, visie en kernwaarden vormen de verankering voor het bouwen van een ijzersterk merk. Daarna volgt het positioneren in het speelveld; wat maakt ons anders dan de concurrenten, welk (emotionele) plek pakken we en op welke manier (“feel & look”).

piramide stakeholders

Alle stakeholders tellen mee
Het merk en de corporate story zijn de leidraad voor communicatie met alle doelgroepen: klanten, werknemers, kapitaalverschaffers en media. Het gaat hier om het claimen van een domein waarin u leiderschap laat zien en waardoor u zich onderscheidt in de markt. Dit onderscheid zorgt voor emotionele aantrekkingskracht naar klanten en medewerkers en is een belangrijke basis voor waardering op de kapitaalmarkt te behalen (=”realizing fair value”).

Strategische keuzes vanuit het bedrijfsmodel en toekomstvisie zijn de basis voor een sterk en krachtig merkbeleid. Goed doordacht en uitgevoerd leidt dit tot een unieke waardepropositie en helpt het business development vanuit een constante intrinsieke “flow”. Wij ondersteunen uw organisatie graag bij het ontwikkelen van een heldere positionering voor een sterk merk.