Onze methodiek: 5 pijlers

De werkwijze van PerspeXo is gebaseerd op de volgende 5 pijlers:

  1. De Levenscyclus™: (groeiende) bedrijven gaan door verschillende fases heen en per fase spelen er bepaalde issues en uitdagingen om succesvol door te groeien naar de volgende fase. De strategie, de bedrijfsdoelen, ambitie en horizon van de directie bepalen wat de uitdagingen zijn. Onze adviezen zijn gericht om zo veilig en snel mogelijk de volgende fase te bereiken, gericht op winstverbetering, waardecreatie en waardering. Lees meer
  2. De Schijf van Vijf™: directies van bedrijven hebben de uitdaging om alle onderdelen van de Schijf van Vijf in te richten en te managen, vanuit een gedragen identiteit, missie en visie. Op kantelpunten is het van belang om 3 of 4 onderdelen van de Schijf van Vijf tegelijkertijd aan te pakken. Voor meer inzicht in hoe uw bedrijf er voor staat, doe de Winst- & Waardescan. Lees meer
  3. Het Fair Value-model™: als het businessmodel en de strategie zijn uitgewerkt dan is het zaak om het ondernemersverhaal aan de verschillende stakeholders helder te vertellen (corporate story en equity story). Als het ondernemersverhaal goed en breed wordt neergezet bij alle doelgroepen dan krijgt het bedrijf ook de waardering (hard én zacht) die er uit zou moeten komen (= fair value). Lees meer
  4. Explorative consulting: wij werken met diverse strategische denkmodellen vanuit strategy consulting, management consulting, corporate finance en organisational change management. Onze aanpak is onderzoekend van aard, zonder dogma’s en oplossing- en resultaatgericht. Lees meer
  5. Huisstrateeg: als vaste all round huisstrateeg begeleiden we directies en ondernemers om de (groei)ambities te realiseren.