Whats in a name?

De naam PerspeXo grijpt terug op het bieden van all round perspectief op waardering, zowel vanuit de harde financiële alsook de zachte sociale aspecten van organisaties.

Het latijnse werkwoord perspicere betekent letterlijk “doorschouwen”. Dat is wat wij doen, voor directies en ondernemers en gericht op winstverbetering, waardecreatie en waardering.

Perspex is een duurzaam, transparant en solide materiaal, deze eigenschappen komen ook terug in onze eigen organisatie en werkwijze: resultaatgericht, ‘what you see is what you get’ en ‘het niet moeilijker maken dan het hoeft te zijn’ .

Vandaar ons motto “simplicity in strategy”.