Wanneer

Levenscyclus en scenario-denken

Gedurende de levenscyclus van een organisatie zijn er een aantal logische momenten waarop de opties – scenario’s – voor waardecreatie opnieuw geanalyseerd moeten worden.

Snel de verschillende scenario’s doorlichten op impact op alle deelgebieden helpt om tijdig – en na afweging van mogelijke risico’s – gerichte keuzes te maken.

PerspeXo LevenscyclusHet is van belang om iedereen – medewerkers, klanten en financiers – mee te nemen in de gekozen strategische koers. Afhankelijk van de doelgroep en wat u wilt bereiken zijn hier verschillende strategieën en methodes voor te gebruiken.
Tijdig een onderscheidend en helder ondernemingsverhaal communiceren stuurt de (her)positionering in de gewenste richting.