Mismatch universiteit en ondernemersschap

Sinds maart 2012 werk ik – vers uit de universiteit – bij PerspeXo als deel van het onderzoeksteam. Dit team doet onderzoek naar ondernemers binnen het MKB. Een nieuwe ervaring, aangezien de universiteit binnen het bedrijfseconomische curriculum weinig aandacht besteed aan deze sector. Het was even de vraag hoe goed mijn kennis zou aansluiten op de praktijk. In eerste instantie dacht ik: “Daar ga ik dan met al mijn theoretische economische kennis. Wat kan ik bijdragen aan ondernemers die soms al jaren bezig zijn?”Al snel, in de eerste paar weken bij PerspeXo tijdens workshops en netwerkbijeenkomsten, bleken mijn aannames onjuist. Veel ondernemers hebben geen bedrijfskundige of bedrijfseconomische opleiding gedaan, laat staan een achtergrond in dat vakgebied. Eerst dacht ik tegen een paar uitzonderingen aangelopen te zijn. Bij het verwerken van de data uit het onderzoek van meer dan 600 ondernemers bleken dat dit eerder regel dan uitzondering is. Brede bedrijfseconomische en bedrijfskundige kennis is bij veel MKB ondernemingen niet aanwezig.

Als je er wat langer over nadenkt is dat misschien ook niet vreemd. Als ik als ondernemer zou starten, zou dat zijn vanuit mijn vakgebied, (+1 voor ondernemers met bedrijfskundige en bedrijfseconomische kennis in de PerspeXo’s database).  En dat is bij de meeste ondernemers liefde voor een product, hun vakmanschap of een gat in de  markt weten te pakken.

In de White Paper: “Succesvol doorgroeien, de 2de horde voorbij” komt onder andere dit aspect sterk naar voren. Veel directeuren en directies geven aan onvoldoende bedrijfseconomische en bedrijfskundige kennis in huis te hebben. Dit komt vooral tot uiting op het financiële gebied, waar 64% van de ondernemers zichzelf gemiddeld onder een 6 geven.

Het ontbreken van financiële kennis kan een valkuil zijn bij groei en krimp. In deze economisch moeilijke tijden blijven ondernemers optimistisch en “gedreven”, 70% geeft aan te willen doorgroeien alleen 42% van de ondernemers weet niet hoeveel geld hij/zij nodig heeft bij groei. Daarnaast blijkt: hoe kleiner het bedrijf des te slechter de directie scoort op bedrijfseconomische en bedrijfskundige kennis: vooral bij kleine bedrijven die nog moeten groeien is deze kennis niet aanwezig.

Naarmate de onderneming groeit komt er steeds meer kennis en ervaring bij, soms zelfs een financieel manager. Maar zelfs bij bedrijven met 10 – 25 medewerkers zit nog steeds 59% onder de 6. Koppelen we dit aan de meest recente cijfers van het CBS, dan betekent dit dat er bijna 19.000 bedrijven zijn met een directie die aangeeft onvoldoende bedrijfseconomische en/of bedrijfskundige kennis in huis te hebben.

Daarom een tip voor ondernemend Nederland. Zorg naast vakspecialistisch onderwijs ook voor het bijspijkeren van bedrijfseconomische en bedrijfskundige kennis.

Op dit moment ben ik samen met het onderzoeksteam bezig om de verschillen en overeenkomsten tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers en de verschillen in generaties (x, y en babyboomers) in kaart te brengen. Wil je ook meedoen aan dit onderzoek, of ben je gewoon benieuwd hoe je zelf scoort als ondernemer? Maak dan nu de Winst en Waardescan op www.perspeXo.com of op www.maakjebedrijfmeerwaard.nl.