OJN, Het proces van waardecreatie

Welke stappen leveren de meeste waarde op? Een vraag die ik geregeld van ondernemers krijg. Naar mijn mening is waardecreatie een constant proces van winstverbetering op de korte (één jaar), midden (twee tot drie jaar) en langere termijn (vijf jaar en langer).

Door te denken in mogelijke toekomstscenario’s en de uitkomsten (cashflows) van de verschillende scenario’s tegen elkaar af te zetten (wegen met een risico en tijdsfactor) kun je dit bereiken. De uitkomst – verdisconteerde cashflow – geeft dan een geldbedrag (de waardering) van een bedrijf per scenario. En dat helpt om keuzes te maken die op korte en langere termijn winst en waarde verbeteren.

Dat klinkt als een rechttoe rechtaan recept, maar is in de praktijk lastig uit te voeren. Het betekent namelijk een rationele managementblik op bedrijfsvoering. En dat is lastig voor de meeste mkb-directies. Dit zijn namelijk vaak ondernemers uit passie, niet geschoold in strategie & finance en sterk gericht op mooie producten, tevreden klanten en medewerkers. Bovendien geven onze emotionele hersenen de voorkeur aan de korte termijn boven de lange termijn. Terwijl die laatste juist veel kan opleveren in een financiële waardering.

De gemiddelde ondernemer heeft drie belangrijke hordes te nemen:

1. Vergroten kennis van waarde-denken en inzicht effect op eigen bedrijfsmodel.
2. Het emotionele korte termijn voel-denken balanceren met een rationeel lange termijn denken.
3. Waarde-denken en doen verankeren in de organisatie.

De eerste twee hordes neem je het makkelijkst door in te zien wat van belang is bij waarde-denken en het vervolgens toe te passen op óf binnen het eigen bedrijf.

De grootte van het bedrijf bepaalt de aanpak van horde drie. In kleinere bedrijven kan de ondernemer meteen zelf met medewerkers aan de slag. Bij bedrijven met meer dan vijftien medewerkers helpt een meer-trappen-aanpak: eerst met de directie de strategische koers bepalen (het kader voor keuzes) en dan samen met het MT en medewerkers de invulling (hoe gaan we het doen).

Vaak kan dit veel eenvoudiger dan de meeste ondernemers denken. Ik heb een aantal keren meegemaakt – bij bedrijven variërend van 10 tot 100 medewerkers – dat we in een paar sessies en workshops heel snel grote slagen hebben gemaakt. Het voordeel is dat er een bedrijfscultuur en focus ontstaat die gericht is op het verbeteren van de winstgevendheid van nu én later. En die klap kan straks wel eens een daalder waard blijken te zijn.

Voor meer inzicht in uw ondernemersprofiel, blinde vlekken en waardeverbetering-potentieel: doe de winst & waarde scan www.maakjebedrijfmeerwaard.nl.

Bron: Ondernemen. Juist nu!