IDC_logo

Bankencode, vers van de pers

Geert Raaijmakers en Rosemarijn Labeur gingen in op het achterliggende raamwerk van de nieuwe bankencode en beloningplafonds voor bankdirecties. Aan de hand van een aantal stellingen vond een stevig debat plaats. Annegien Blokpoel Counsel IDB leidde het debat, 20 bankers van verschillende banken en disciplines namen deel.

Missie van IDB: stimuleren dat de uitstekende kennis van financiën, risico management en vermogensbeheer in Nederland op een hoog punt is én blijft middels het debat/dialoog.
Strategie: middels uitwisseling van kennis en ervaring zorgen dat professionals in de financiële sector breed geïnformeerd blijven. Middels debat en netwerk zorgen voor scherp houden van en permanente informatiestroom voor professionals in de financiële sector.
Doelgroep: professionals uit de financiële sector, evenredig verdeeld naar discipline en ervaring onder de leden.
Voor meer informatie Viola Belksma, Voorzitter Interbancaire Debating Club.