Design als toegevoegde waarde

Tijdens deze workshop zal Martien Heijmink vanuit best practices toelichten hoe de creatieve industrie de toegevoegde waarde van haar dienstverlening naar (potentiële) klanten beter zichtbaar kan maken.

Lokatie: CBK, Middelbrug