Expert meeting RWS 10 november 2014

Expert meeting “Toekomstverkenning 4B Business Model infrastructuur Nederland”

Op 10 november organiseerde Rijkswaterstaat een expert meeting in een reeks meetings over cocreatie en de toekomst van infrastructuur in Nederland. De samenleving verandert. Dat heeft invloed op de verhoudingen tussen publieke, private en maatschappelijke partijen.

 

Juist omdat de samenleving verandert, bestaaLogo Rijkswaterstaatt de behoefte te zoeken naar mogelijkheden en modellen om zaken anders, efficiënter te organiseren. Stel daarbij dat ‘Den Haag’ niet meer alle infrastructuur- en gebiedsprojecten organiseert en betaalt (mede omdat het budget daarvoor eenvoudigweg ontbreekt). Hoe kan een nieuw model voor financiering van infrastructurele projecten er dan uit zien?

Met de “Zuid-West Delta” als casus verkennen experts vanuit de overheid, financiële sector, pensioenfondsen en bedrijven de nieuwe rollen voor cofinanciering van infrastructurele projecten.

Sprekers:

  • Ad de Rooij, Rijkswaterstaat
  • Loes de Jong, Rijkswaterstaat – Zee & Delta
  • Annegien Blokpoel, PerspeXo