Nevir logo

Investor Relations beleid anno 2010

Op 3 november vindt de feed back RT 2009, ledenbijeenkomst van de NEVIR plaats.
Net als in voorgaande jaren heeft NEVIR in 2009 Ronde Tafels georganiseerd rondom één relevant thema voor professionele Investor Relations officers. Meer dan 15 beursgenoteerde bedrijven (large, mid en small cap) hebben aan de RT 2009 meegedaan.
Gezien de dynamiek van de markt, de veranderingen op de kapitaalmarkt en nieuwe spelregels de afgelopen twee jaar is dit jaar gekozen voor het thema “IR Beleid anno 2010”.  Onderwerpen die bijvoorbeeld aan bod komen zijn:

  • Werkt relatiemanagement met beleggers?
  • Hoe communiceer je efficiënt met beleggers?
  • Welke informatie – en hoe vaak – is zinvol?
  • Wat is de rol van IR binnen de onderneming?

Tijdens de bijeenkomst op 3 november worden de uitkomsten van de Ronde Tafels teruggekoppeld aan alle leden in een interactieve sessie. Annegien Blokpoel heeft de 3 Ronde Tafels begeleidt als moderator en zal tijdens deze plenaire sessie de resultaten terugkoppelen en de interactieve sessie met alle leden begeleiden.
De Ronde Tafels staan alleen open voor beursgenoteerde leden van NEVIR.


November 3rd “IR policy 2010”
Just like in previous years NEVIR organized in 2009 Round Tables on a relevant theme for professional Investor Relations officers. As the capital markets, and the dynamics, changed substantially over the last year the theme “IR policy anno 2010” was elected.  Subjects addressed during the Round tables were for example:

  • Does relationship management with investors work?
  • How to communicate efficiently with investors?
  • Which information – and how often – is useful?
  • What is the role of IR within the company?

On November 3rd Annegien Blokpoel will present the result of the 3 Round Tables – conducted during September and Oktober 2009 – with IRO’s of 15 listed companies (small, medium and large cap). During the following interactive session with all NEVIR members we will discuss in smaller groups the implications and vision on a number of issues. Feedback from the subgroups will be shared with the whole group.
The session is also open to holding colleagues professionals dealing indirectly with IR (for example CC, Secretaris RvB).