VUamsterdam

Masterclass financieel management

Voor de Vrije Universiteit, Postgraduate School.

De masterclass financieel management voor de financiële sector behandelt twee actuele thema’s. Op de eerste dag, donderdag 20 december, zal de aandacht uitgaan naar de toepassing van (balanced) scorecards bij banken. De tweede dag, vrijdag 21 december, staat in het teken van het `Economic Capital’ concept als onderdeel van het financieel (risk) management bij banken.

De eerste dag staat in het teken van (balanced) scorecards. Aan de hand van een drietal cases wordt ingegaan op de toepassing van (balanced) scorecards bij financiële instellingen. De aandachtsgebieden daarbij variëren van de ondersteuning van kantoormanagers, de toepassing van strategy maps voor het in de markt zetten van een nieuwe activiteit en de rol van de balanced score card als governance instrument tussen raad van bestuur en raad van toezicht. De drie cases zijn gebaseerd op toepassingen bij Amerikaanse banken.

Het concept Economic Capital als onderdeel van het financieel (risk) management bij banken heeft de laatste jaren een grote transformatie meegemaakt: van een grotendeels theoretisch denkmodel naar een tot in de puntjes doorgevoerd onderdeel van risk management en operational excellence. Met de nieuwe vermogenseisen van Basel II, de oplettendheid van de kapitaalmarkt en de veeleisendheid van de aandeelhouders is een nieuw tijdperk aangebroken waar Economic Capital tot een van de fundamenten van bankieren is gaan behoren. Economic Capital is onderdeel geworden van het DNA van het bankwezen.

Tijdens het programma zal het concept economic capital onder de loep worden genomen vanuit de theorie en de praktijk van de belangrijkste bankactiviteiten (financial markets en kredietverlening). Tevens zullen de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Economic Capital, en de relatie met IFRS, Basel II en de kapitaalmarkt (credit rating agencies, aandeelhouders) aan bod komen.

Sprekers:

  • Prof. drs. Bert Steens RC MCM (1964) is professor management control & accounting aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is partner Finance & Performance Management Ernst & Young Accountants.
  • Prof Dr. Frans Roozen (1959) is professor management accounting aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is partner Strategic Management Centre, gespecialiseerd in boardroom consulting en research.
  • Annegien Blokpoel(1966) is oprichter en managing director PerspeXo. Zij is een expert in investor relations, strategic communications en structured finance. Annegien lectures on risk management, ALM en asset at business schools en treed op als moderator, chairperson en spreker op conferenties. Zij is Counsel van de NEVIR (Netherlands Society of Investor Relations) en executive board member IIRF (International Investor Relations Federation).