Presentatie onderzoeksresultaten Winst-en waardeverbetering MKB

Op 9 juni presenteert PerspeXo de resultaten van het onderzoek ‘Winst- en waardeverbetering in het MKB‘.
Graag verwelkomen wij alle ondernemers die mee hebben gewerkt aan het onderzoek en eventueel andere geinteresseerden. Na de presentatie is er ruimte voor een Ronde Tafel discussie met collega-ondernemers en aansluitend een netwerkborrel.

Alvast een tip van de sluier opgelicht: uit ons onderzoek onder ruim 200 ondernemers blijkt dat strategie, financiën en organisatie de zwakke punten zijn in de bedrijfsvoering van veel MKB ondernemers.