Trends: ‘waar’-zeggerij of ‘self fulfilling prophecy’?

Afgelopen week was ik aanwezig bij de Ronde Tafel ‘Trends en strategie 2011-2013’. Een workshop georganiseerd door PerspeXo onder leiding van Annegien Blokpoel.

Glazen balZoals de naam van de workshop al aangeeft werd er die middag door verschillende ondernemers gepraat aan een grote ronde tafel over de trends en de daarbij passende strategie van 2011 tot 2013. Opvallend vind ik dat bij een rondvraag over de verschillende visies op trends er juist tegenovergestelde voorspellingen werden gedaan. Van individualisering en ‘terug naar de buurt’ tegen clustering van bevolkingsgroepen en globalisering. Het bracht mij aan het denken, wat is een trend? En hoe kan het dat er zoveel verschillende trends waargenomen worden?

Met een simpele druk op de knop is via de media van onze tijd eenvoudig en snel op te zoeken wat een trend is. De Nederlandse definitie is volgens een gerenommeerd woordenboek: een ontwikkelingslijn, neiging of richting. Lange termijn beweging wordt door andere websites als verklaring van trend genoemd. Bij deze online speurtocht valt het me verder op dat er erg veel trendvoorspellers te vinden zijn. Maar als mensen zulke verschillende visies hebben waarom zou je de trend van de ene voorspeller kiezen als je ook voor de tegenovergestelde trend kunt gaan als dat beter in je straatje past? Voor ondernemers brengt dit natuurlijk weer een extra risico met zich mee: welke trend moet je volgen en waar liggen de kansen voor de toekomst?werkblad

De zogenoemde ‘Mega-trends’ (grote lange termijn bewegingen) zijn misschien nog het makkelijkst te bepalen, en daardoor is het ook het makkelijkst om als bedrijf er op in te spelen. Als je je als ondernemer echter op een niche markt wil richten zijn in mijn optiek juist de kleinere trends interessant.

Verder rijst bij mij de vraag op of trends niet juist een ‘self fulfilling prophecy’ zijn. Als een groep individuen kiest en onderneemt in de richting van eenzelfde trend, zal het immers ook een trend worden. We hebben het hier dus over groepen mensen en hoe ze zich gedragen. Zoals bij veel economische thema’s leidt ook dit onderwerp weer tot een psychologisch vraagstuk. Trendspotters proberen dus het gedrag van mensen te voorspellen.

Al met al is het voor ondernemers terdege van belang de wereld om zich heen en (mega) trends in het oog te houden om een up-to-date product of dienst te verlenen. Welke trend je besluit te volgen maakt dan niet meer zoveel uit, zolang het maar een bestaande trend is. Zo is de tafel weer rond.