(Ver)trouwen of toch LAT’ten?

Om succesvol door te groeien is samenwerken een absolute must. Bij bijna al onze klanten zie ik in de praktijk dat samenwerken een belangrijke bijdrage levert aan het verder uitbouwen van het bedrijf.
Want om door te groeien is het nodig om markten te verbinden, skills te combineren, momentum te creëren, kosten te reduceren en/of risico’s te delen. En dit kan je niet allemaal alleen.

Verbreding vanuit eigen kracht

Belangrijkste trend is dat samenwerking bij, laten we zeggen 99% van de ondernemers, hoog op de agenda staat. Ze kijken anders naar partijen die ze dagelijks tegenkomen. De focus ligt nu ook veel meer op versterking en verbreding en minder op concurrentie. Maar samenwerken doe je niet voor een jaartje, het is een lange termijn commitment (2 tot 5 jaar). Dus wat heb jij als ondernemer nodig, maar nog veel belangrijker: wat biedt jij de ander?

Eigen gewin of blindelings vertrouwen

Wat ik ook zie is dat veel ondernemers de mogelijkheid tot samenwerken aangrijpen als een makkelijke manier om nieuwe business te genereren. De trend van “veel halen en weinig brengen”. De belangrijkste valkuil is dat ondernemers niet verder denken dan hun eigen belang – en wie dat als uitgangspunt neemt, krijgt vroeg of laat de rekening gepresenteerd. Dus wat zijn de onderliggende drijfveren om een samenwerking aan te gaan (naast nieuwe business)? Stel deze doelen concreet en kritisch vast, eerst voor jezelf maar vooral samen.

Omdat de meeste ondernemers wat huiverig zijn om alles vanaf het begin juridisch dicht te timmeren, varen de meeste samenwerkingen goed bij onderling vertrouwen.
Vertrouwen is extreem belangrijk. Als dat er niet is, mislukt de samenwerking gegarandeerd. Want voor een partner die je niet vertrouwt, ga je als ondernemer niet rennen. Maar als de afspraken niet op papier staan en er ook niet over een afscheid is nagedacht zit je straks alsnog met de “gebakken peren”. Hoe lastig het ook is, als je net verliefd bent geworden en wil trouwen, de scheiding en verdeling van de boedel zijn belangrijke agendapunten.

David vs. Goliath

De derde trend is een interessante, de David-Goliath verhouding, die twee kanten op werkt.
Enerzijds zijn grote bedrijven naarstig op zoek naar jonge, innovatieve start ups die met nieuwe creatieve ideeën een frisse wind doen waaien door stroperige afdelingen die niet meer “out of the box” kunnen denken.
Anderzijds zijn kleinere bedrijven op zoek naar partnerships met grotere bedrijven zodat ze mee kunnen liften op een groot (internationaal) netwerk, kantoorruimte, uitgebreide IT systemen en niet te vergeten kapitaal. 3 van mijn klanten zijn vorig jaar bij hun grotere broer ingetrokken…
Maar voor het kleine bedrijf is het belang vaak vele malen groter, ook gezien de zucht naar kapitaal. “Goliath” heeft al vaker met dit bijltje gehakt en nog veel meer mogelijkheden achter de hand.
Als er geen gelijkwaardigheid is, is het extra van belang om heldere en eerlijke afspraken te maken maar vooral selectief te zijn.

In de praktijk zie ik dat een (strategische) samenwerking vooral goed werkt als je complementair bent. Je moet elkaars toegevoegde waarde zien en bij elkaar passen qua DNA. Maar het is niet altijd een makkelijke oplossing. Eigenlijk een vorm van business development, want het kost je veel tijd en energie. Je moet er dagelijks aan werken en intussen de cashflow van je eigen bedrijf veilig blijven stellen.

Dus of je nou groot of klein bent en op zoek naar nieuwe business of juist een internationale markt, voor alle samenwerkingen blijft de uitdaging hoe beide partijen voldoende ‘winst’ kunnen behalen en een balans vinden tussen vertrouwen en goede afspraken.