Interbancaire debating club; Bankencode toegelicht, vers van de pers

Ik had de eer als Counsel van de Interbancaire Debating Club het mei -debat te leiden, waaraan 20 bankers van verschillende banken en disciplines deel hebben genomen. Conclusie: Goede lezing, een gezellig diner en een mooie debat bij de Interbancaire debtaingclub.

Geert Raaijmakers en Rosemarijn Labeur gingen in op het achterliggende raamwerk van de nieuwe bankencode en beloningplafonds voor bankdirecties. En er zijn nog al wat veranderingen op komst; met het bonus plafond van 1 jaarsalaris, nieuwe salarissen die onder de gemiddelde (internationale) mediaan moeten vallen gaan we een nieuw tijdperk in.  Aan de hand van een aantal stellingen vond een stevig debat plaats hoe de industrie ethisch en verantwoord ondernemend aan de slag kan. En dat biedt hoop voor innovatie in het bankwezen en waardecreatie voor de Nederlandse economie.

Omdat de interbancaire debating club een mooi bewaard geheim is, bij deze wat meer informatie.

1  Missie is het stimuleren dat de uitstekende kennis van financiën, risico management en vermogensbeheer in Nederland op een hoog punt is én blijft middels het debat/dialoog.
2  Strategie: middels uitwisseling van kennis en ervaring zorgen dat professionals in de financiële sector breed geïnformeerd blijven. Middels debat en netwerk zorgen voor scherp houden van en permanente informatiestroom voor professionals in de financiële sector.
3  Doelgroep: professionals uit de financiële sector, evenredig verdeeld naar discipline en ervaring onder de leden.
Ben je een bancaire professional met een open blik en een eigen mening, neem dan vooral contact op met Viola Belksma, Voorzitter Interbancaire Debating Club.