Welke waarde heeft de financiële waarde?

Bob Dirks, vanaf augustus 2010 stagiair bij PerspeXo, was aanwezig bij de Introductieworkshop ‘Ondernemen met financieel inzicht, de basis’.

Tijdens de workshop was er één ding dat mij onverwachts opviel: de vaak dubbele betekenis van woorden zoals ‘waarde’ en ‘duurzaamheid’. Veelal kunnen deze begrippen op meerdere manieren worden geïnterpreteerd. Wanneer wij – bedrijfswetenschappers, economen of accountants – aan waarde denken, denken wij aan de financiële waarde van een onderneming, kortom aan het bedrag waarvoor het bedrijf verkocht zou kunnen worden. Wanneer ambitieuze en gepassioneerde ondernemers aan waarde denken, gaat dit vaker over morele waarde (als in: normen en waarden). Ook dit bleek tijdens deze workshop.

Met mijn Finance bachelor van de Boston College Carroll School of Management, ben ik bekend en geoefend met termen als: EBITDA, cashflow, net working capital etc. Voor vele ondernemers is dit echter abracadabra. De workshop gaf inzicht in de wereld van financiën, de spelers en de Engelstalige terminologie. Verschillende partijen zijn geïnteresseerd in verschillende onderdelen van de waarde van een bedrijf: waar accountants kijken naar historische en huidige cijfers, kijken bankiers en beleggers naar toekomstige geldstromen. Maar waar moet de ondernemer zelf naar kijken?

Startende ondernemers en eenmanszaken kunnen het zich vaak permitteren om slechts te kijken naar: geld in – geld uit = winst. Echter, wanneer je de echtewaarde van je bedrijf wil overzien, spelen de toekomstige geldstromen, de groeimogelijkheden en vraag en aanbod van de markt een rol.  Clash, daar ontstaat een probleem: de ondernemer wil handelen vanuit zijn/haar persoonlijke (normen en) waarden, terwijl vanuit een financieel perspectief gehandeld zou moeten worden vanuit pure waardecreatie voor het bedrijf. Is dit altijd te combineren?

Tijdens de workshop kwamen we dit probleem tegen. De vraag was of er geïnvesteerd moest worden in een project en vooral: op welke manier? (Want – gechargeerd gezegd – de ondernemer ziet investeren als noodzaak om te kunnen creëren (mogelijkheden); de econoom creëren (van geld) als noodzaak om te kunnen investeren.) In de ogen van de ondernemer was een nieuw pand nodig voor de exploitatie van het product: het creëren van een geschikte locatie is investeren in het product en nodig om toekomstige geldstromen te realiseren. In de ogen van de financieel expert zijn geldstromen nodig om een dergelijk pand in de toekomst kunnen veroorloven. Waar de ondernemer kijkt naar de status van nu en wat het bedrijf nu nodig heeft, kijkt de econoom naar de lange termijn en naar de ‘net present value’ van de investering.

Het is moeilijk om altijd een balans te vinden tussen de financiële beslissing en en de persoonlijke waarde en ambitie bij je bedrijf. Het gaat de ondernemer niet altijd om de nummers: soms moet je doen wat goed voelt en past bij het bedrijf. En is dat niet juist de kracht van ondernemers?