Ondernemen = praktijkervaring + kennis

Kenniseconomie is een zogenaamd containerbegrip. We verstaan er veel onder maar bijna niemand weet meer exact wat we bedoelen. De Dikke Van Dale geeft de volgende omschrijving: economie waarin de productiefactoren arbeid en kapitaal sterk gericht zijn op de ontwikkeling en toepassing van technologie. Voor alle duidelijkheid, dozen schuiven of gebakken lucht verkopen vallen dus niet onder de kenniseconomie. Wel alles wat werkelijk technologisch toegevoegde waarde heeft. En dat is veel: van veredeling van zaden tot het energiezuinig kweken van gewassen, van vernieuwende productiemethoden tot het CO2-neutraal opwekken van elektriciteit. Duidelijk is dat het altijd met kennis begint. Dan komt ons onderwijs in beeld. En laten we vaststellen dat ons onderwijs van basis- tot wetenschappelijk onderwijs behoorlijk goed is. Niet dat we dan maar tevreden achterover mogen leunen, het kan immers altijd beter.  Maar op één punt, zo vinden vele afgestudeerden, schiet ons onderwijs behoorlijk tekort en dat is op het gebied van ondernemerschap.

Onderwijs & ondernemerschap

Er is altijd een twistpunt of je ondernemen kunt leren dan wel dat het in je DNA zou zitten. Een zinloze discussie. De één is een natuurtalent die misschien wat minder scholing nodig heeft, de ander snapt dat kennis vergaren op het gebied van ondernemerschap heel veel kan opleveren.  Het mooie van ondernemerschap is dat naast een stevige basis die docenten kunnen aanbrengen er veel opgestoken kan worden in de praktijk. De zogenaamde best practices leveren vaak een schat aan praktische kennis op die op basis van eerder verworven inzichten snel kan worden toegepast.

Conclusie: het onderwijs zou meer aandacht aan het ondernemerschap moeten besteden. Vervolgens kunnen met  die kennis de best practices die later bijvoorbeeld tijdens cursussen worden aangeboden, direct vertaald worden naar de eigen situatie zodat de eigen onderneming nog beter kan floreren.

Sijmen van Wijk is communicatiestrateeg op het gebied van de kenniseconomie, publicist en associate expert bij PerspeXo.