In co-creatie samen innoveren

Het motto van De Breed & Partners is “Samen innoveren”. Om dat motto kracht bij te zetten organiseerde we samen met PerspeXo op 16 juni de workshop “Groei, organisatie & valkuilen” voor een groep gezamenlijke klanten. Een mooi voorbeeld van samenwerking: de financiële en organisatorische kennis van PerspeXo, die daarmee de sterke en zwakke punten van een bedrijf in kaart brengt. Gecombineerd met de kennis en kunde van DB&P om subsidies, fiscale regelingen en kredieten te verzorgen op het gebied van innovatie en technologie. Dé combinatie om de financiële waarde van het bedrijf te verhogen.

Groeipijnen van een bedrijf

Aan de workshop deden verschillende ondernemers mee, die allemaal op een kantelpunt in hun organisatie staan. Het groeien van een bedrijf brengt organisatorische risico’s met zich mee en als een organisatie niet genoeg meebeweegt met de groei, worden medewerkers of klanten ongelukkig. Hoewel iedereen zijn stinkende best doet, ontstaan toch fouten omdat er niet meer effectief en efficiënt wordt gewerkt. Door het bespreken van verschillende kantelpunten was er veel herkenning en de ondernemers gaven elkaar dan ook veel adviezen over fouten die ze zelf eerder hebben gemaakt, of konden juist iets vertellen over hun succesfactoren.

Met de neuzen dezelfde kant op

Vooraf is door de deelnemers een bedrijfsscan ingevuld, waardoor Annegien en Marianne van PerspeXo met hun scherpe vraagstelling een korte SWOT analyse konden maken per bedrijf en zo konden ingaan op de mogelijke valkuilen. Opvallend was dat meerdere directeuren van dezelfde bedrijven aan tafel zaten en op sommige punten toch een ander beeld hadden van de doelstellingen van het bedrijf. De CFO vond (logisch?!) andere zaken belangrijker dan de CEO. Wat zij denk ik vooral mee hebben gekregen is het volgende: als de stip op de horizon niet duidelijk is, maken de verschillende directeuren verkeerde en/of andere beslissingen en gaan zo elkaar tegenwerken. Met alle gevolgen van dien.

Strategische samenwerking Do’s & Don’ts

Voor bedrijven met meerdere directeuren, of voor bedrijven die op eigen kracht niet kunnen doorgroeien zoals ze graag zouden willen, wordt op 10 september 2015 de Ronde Tafel “Strategische samenwerking do’s & don’ts” georganiseerd. Tijdens deze Ronde Tafel wordt inzichtelijk wat een strategische samenwerking oplevert, wat de valkuilen zijn en welke verschillende vormen van samenwerking er zijn. Door middel van samenwerking kan er beter worden doorgebouwd naar een grotere organisatie.

Succesvol doorgroeien & innovatie

Voor hen die eerst eens kennis willen maken met PerspeXo en DB&P hebben we op
14 oktober weer een gratis workshop, waarin we een klankbord bieden om met andere ondernemers te sparren over wat de uitdagingen zijn bij doorgroei. Het is een veilige manier om de ideeën voor wijzigingen in het bedrijf te toetsen, voordat definitieve stappen worden gemaakt. Heeft u interesse in deelname? Aanmelden kan via marketing@debreed.nl of noortje.wouterse@perspexo.com.

Door Maud Lange, Consultant bij De Breed & Partners