Strategische samenwerking: vermijd de 5 grootste valkuilen

Als je bedrijf op eigen kracht niet zo snel kan groeien als je zou willen, dan kunnen strategische samenwerkingen een oplossing zijn. Dat kun je doen met verschillende doeleinden voor ogen. Alleen is de praktijk soms weerbarstig. Dus hieronder 5 tips om makkelijker de struikelblokken te vermijden (of niet te hard te vallen…)

1. Doelen niet helder

Zijn de doelen wel helder? Daar begint het al mee. Wat willen de partners werkelijk bereiken? Gaat het erom je omzet te verhogen, je kosten te verlagen, nieuwe markten te ontginnen of goedkoper aan financiering te komen? Meestal is er wel een globaal beeld van, maar wordt dit onvoldoende getoetst, scherp gesteld en geprioriteerd. Of is de ambitie te groot, of is er geen realistische tijdsinschatting.

Tip 1: Dus stel de doelen helder en kritisch vast, met elkaar.

2. Niet gelijkwaardig of onvoldoende gemeenschappelijk

bikeAls er geen eerlijke verdeling van tijd, aandacht en geld is, is dit een grote potentiële valkuil voor de strategische samenwerking. Dit heeft alles te maken met het belang dat de partners er ieder voor zich aan hechten.

De beste strategische samenwerkingen zijn die waar twee partijen gelijkwaardig zijn en een gelijke inbreng hebben. Dat houdt ook in dat beide partijen evenveel ‘pijn’ moeten kunnen voelen. Daarover kun je maar beter strakke afspraken maken. Daarom wordt er vaak voor gekozen om samen een joint venture of nieuw bedrijf te starten waar beide partijen een even groot aandeel in hebben.

Gelijkwaardigheid werkt het beste als beide bedrijven ongeveer even groot zijn en de joint venture voor allebei even belangrijk is voor de eigen strategie.

Als klein bedrijf lijkt het vaak aantrekkelijk om met een corporate samen te werken, maar in de praktijk kan het flink tegenvallen. Kleine ondernemers hebben vaak weinig tijd, terwijl een corporate gewoon een paar medewerkers vrijmaakt die fulltime aan de slag kunnen. Tegelijkertijd loop je bij een strategische samenwerking met een corporate ook het risico dat de joint venture voor jou heel belangrijk is, maar voor het grote bedrijf slechts een klein onderdeeltje is waar geen focus op ligt. Zij hoeven alleen salarissen uit te betalen, maar voor jou hangt het voortbestaan van je bedrijf er vaak vanaf.

Tip 2: Als er geen gelijkwaardigheid is, dan is het van belang om dit ook met elkaar te bespreken en heldere, eerlijke afspraken te maken. Blijf dicht bij jezelf en wees selectief. Ook hier geldt: bij twijfel niet inhalen.

 3. Teveel vertrouwen dat de ander wel meewerkt

Is er werkelijke medewerking aan beide kanten? Je krijgt over en weer te maken met een andere dynamiek. Jij kan als ondernemer snel sprongen maken, maar bij het grootbedrijf moeten soms vijf managementlagen naar een voorstel kijken en moet je misschien wel tien versies van een plan maken voor je aan de slag kunt.

Tip 3: Je moet snel kunnen beslissen of je doorgaat of niet indien het plan niet lukt. Bespreek daarom vooraf de risico’s en spreek afscheidsmomenten af.

 4. Te snel (willen) gaan in de strategische samenwerking

Denk niet dat je met zo’n samenwerking een makkelijke oplossing hebt om baby'ssnel door te groeien. Je kan het zien als een vorm van business development, maar ook als het aannemen en begeleiden van die nieuwe belangrijke medewerker  in wie je – om resultaat te boeken – in eerste instantie veel tijd en energie moet stoppen.

Tip 4: Ook als de samenwerking eenmaal loopt, is het van belang om er dagelijks aan te werken en intussen moet ook de normale gang van zaken en cashflow van je eigen bedrijf doorlopen.

5. Missie, normen en waarden niet op 1 lijn

Zitten jullie wel echt op 1 lijn qua missie en normen en waarden? Als je niet intensief kennismaakt, elkaar scherpe vragen stelt en dingen uitprobeert, kom je niet werkelijk te weten wat de ander voor onderliggend groter doel heeft, welke normen, waarden en omgangsvormen gebruikelijk zijn en of je hier niet op elkaars allergie zit. Check ook het DNA van de partners: het wezen van de organisatie, de oorspronkelijke reden van oprichting en wat ze echt drijft. Als die onvoldoende aansluiten, dan heb je een heel groot potentieel struikelblok te pakken, wat ook hard emotioneel kan aankomen.

Tip 5: Er komt dus heel wat kijken bij zo’n strategische samenwerking. Een gedegen voorbereiding en goede monitoring kan je sterk helpen. “Onthaaste spoed” is de beste garantie op een mooie samenwerking en win-win voor alle partijen.