Versnelling in vliegwiel

NRC special: business software – 22 februari 2011

‘Een holistische blik en aanpak van het management is naar mijn mening de sleutel tot succesvolle implementatie’

holistische blikWelke directie wil niet het bedrijf verbeteren  en snel in kunnen spelen op trends in de markt voor een winstgevende toekomst?

 Het goede nieuws is dat dit nu voor elk bedrijf haalbaar is, met overzichtelijke investeringen en implementatietrajecten. Managementtechnieken en software uit het grootbedrijf zijn de laatste jaren steeds meer vertaald naar betaalbare toepassingen voor MKB ondernemingen op het gebied van finance, business intelligence, relatiemanagement, logistieke processen en communicatie (het nieuwe werken).  

Een flink aantal bedrijven heeft de latste twee ‘crisis-jaren’ gebruikt om te focussen op het kernbedrijf en af te slanken waar mogelijk. De kunst wordt om de bestaande afgeslankte organisatie flexibel in te richten voor schaalbare groei. De nieuwe business modellen waarbij business software leveranciers maand of jaarkosten per gebruiker rekenen, bieden de mogelijkheid om relatief hoge vaste lasten van een interne organisatie om te zetten in variabele kosten. Directies kunnen hierdoor schaalbaarheid aanbrengen in hun organisatie en makkelijker doorschakelen bij groei en terugschakelen bij krimp.

Het vereist wel een andere manier van denken bij het management en vaak een omschakeling van doen binnen het totale bedrijf. Hierin hoort strategie leidend te zijn (het doel) en de business software volgend en enabling (het middel). Hoe groter de organisatie hoe meer gevaar voor wildgroei van smart oplossingen per bedrijfsonderdeel, die helaas soms leiden tot het “dommer” maken van het overall bedrijf. Het inrichten van de organisatie voor de toekomst, en daarmee samenhangend de keuzes voor bepaalde business processen en software is daarom een belangrijk onderdeel van strategie en hoort thuis op directieniveau.

Een holistische management blik en aanpak is naar mijn mening de sleutel tot succesvolle implementatie. Hierbij wordt vanuit de kracht van de onderneming een strategische koers voor de toekomst gekozen, en aansluitend de business software die hierin faciliteert. Als u de gekozen strategie helder communiceert aan de binnen- en buitenwereld is de kans het grootst dat de nieuwe methodes succesvol ingezet worden en leiden tot de gecalculeerde verbetering van de organisatie, omzet en/of winst; kortom een versnelling van het opgebouwde vliegwiel.

Ik wens u veel inspirerende stof tot nadenken, én doen.

Annegien Blokpoel is schrijver van de bestseller ‘Maak je bedrijf meer waard’ en huisstrateeg van diverse MKB ondernemingen.