White Paper ‘Nieuw type ondernemer in opkomst’

Sinds 2007 doet PerspeXo regelmatig onderzoek onder ondernemers in het MKB. Meer dan 250 ondernemers hebben de Schijf van Vijf™-scan ingevuld en ruim 60 ondernemers hebben meegewerkt aan het diepteonderzoek maart -juli 2010. In de serie: Winstverbetering, Waardecreatie, en Waardering in het MKB is nu de tweede white paper “Breek door het eerste ondernemers-kantelpunt heen” gepubliceerd. Hieruit blijkt dat een nieuw type (jonge) ondernemer in opkomst is. De ondernemer geeft zelf aan een grote risicofactor voor het bedrijf te zijn en vaak afhankelijk te zijn van de boekhouder.  Voor de volledige white paper klik hier.

Annegien Blokpoel, Directeur PerspeXo en auteur bestseller “Maak je bedrijf meer waard”: “Een nieuwe lichting ondernemers timmert aan de weg. De kennis en ervaring opgebouwd in internationale bedrijven én de flexibiliteit van creatieve jonge ondernemers leveren snel groeiende innovatieve bedrijven op. Met focus op winstgevendheid en een gericht steuntje hebben deze ondernemers een goede kans om succesvol door het eerste kantelpunt heen te breken.”

De voornaamste conclusies uit het onderzoek zijn:

  1. Nieuw type ondernemer in opkomst:
    – Afkomstig uit het grootbedrijf, met de wil om structureel te bouwen aan een groot winstgevend bedrijf.
    – Jonge ondernemers die vanuit de collegebanken een bedrijf hebben opgericht: uitdaging is om de (mentale) switch te maken van “creatief” naar “manager”.
  2. Finance is de achilleshiel bij kleinere bedrijven. Vaak stuurt de boekhouder de ondernemer aan  in plaats van andersom.
  3. Ondernemers geven aan zelf een grote risicofactor te zijn voor het bedrijf.
  4. Kracht van kleinere bedrijven zit in sterke identiteit, gedrevenheid en marketing.
  5. Gevestigde ondernemers hebben vaak een blinde vlek voor verborgen waarde in hun bedrijf.
  6. Doorkijk naar de toekomst: bedrijven voorbij het eerste kantelpunt hebben allemaal een versterking van directie en verankering van processen in het bedrijf meegemaakt.

Lees ook onze eerste white paper “Ondernemers struikelen over hefbomen, strategie en finance”, juni 2010.