Diner in perspectief

Op 19 mei vond het vierde PerspeXo-diner plaats met vrienden van PerspeXo.
Deze keer onder een bijzonder gesternte, omdat voorafgaand aan het eten Frans van Laar ons meenam in de wereld van menstypologiën. Om ons hongerig te maken werden we onderworpen aan een soort zelftoets, van het soort
die we binnen PerspeXo ook gebruiken om ondernemers inzicht te laten krijgen in hun valkuilen en dode(lijke) hoeken.

Onder het mom van “ken jezelf” werden de diverse aanwezigen personages met hun neus op hun potentiele valkuilen en groeikansen gedrukt met bijbehorende (eetlust)opwekkende analyses en commentaren.

De uiteindelijke tafelverdeling leek van te voren uitgetekend waarbij de dominant aanwezige soort mens al bij binnenkomst samen was gaan klonteren aan de ene kant en de eenlingen aan de andere kant. Mijn perspectief was dat het type waar ik mezelf op toetste als direct, uitdagend, objectief, eerlijk en stimulerend word gezien. Natuurlijk trek ik deze uitkomst meteen in twijfel als objectieve eerlijkerd….

Met ontwrichte mensbeelden hebben we vervolgens een heerlijk diner in italiaanse stijl veroberd waarbij constant de drie gedachten bij mij voorbij kwamen: “ben ik dit echt”, “wie is degene die naast me zit” en “laat maar, het eten is heerlijk” De winst van het diner zat hem in de combinatie food and thought waarbij op korte termijn mijn gastronomische behoefte werd bevredigd en op langere termijn ik mij het gezelschap en de persoonlijke “lessen” van de avond zal heugen.

Van perspectief naar diner en terug.

Cordiali saluti,
Jaap