Verbetering in het MKB

 

Het MKB is belangrijk voor Nederland. Zo belangrijk zelfs dat men vaak spreekt over “de motor van de economie”. Deze motor heeft het afgelopen jaar een fikse klap te verduren gekregen, eentje die sommige bedrijven niet meer te boven zijn gekomen. Ondernemers in vrijwel alle sectoren zagen hun omzetcijfers drastisch dalen. Voor mij was dit de aanleiding om te onderzoeken of de dynamiek en veerkracht, die altijd gepaard ging met het MKB, nog steeds aanwezig is.

Veel MKB-ers hebben hun financiële structuur zien verzwakken, maar als we de huidige berichten in de media mogen geloven dan lijkt de crisis bijna voorbij. Het leeuwendeel van de ondernemers die ik tot nu toe heb gesproken is nog altijd in mineur wat betreft de prognose voor 2010. Op macro-economisch niveau is er voldoende hulp geboden, maar de financiële sector leunt vooralsnog op de hulp die het van de overheid heeft gekregen. In de micro-economie echter, moeten MKB-ers het helemaal zelf doen.

Dit is juist het moment waarop ondernemers behoefte hebben aan hulp bij het realiseren van hun strategische doelen. Dit kleinschalige onderzoek is opgezet om erachter te komen op welke punten er meer winst- en waardeverbetering plaats kan vinden binnen het MKB. We hebben in kaart gebracht wat de valkuilen zijn voor ondernemers, onder andere door te leren van medeondernemers die dergelijke kantelmomenten al hebben meegemaakt.

Mijn doel als student aan de Hogeschool van Amsterdam en stagiair bij PerspeXo, is om een onderzoek te doen waar ondernemers van profijt van hebben. Een onderzoek waar met behulp van de Winst & Waardescan™ en teruggekregen ondernemers- of bedrijfsprofiel, waarschijnlijk nieuwe kansen ontstaan voor ondernemers. Neem daarom ook geheel vrijblijvend deel aan dit onderzoek door de scan in te vullen.

Alle deelnemende ondernemers worden van harte uitgenodigd om op 9 juni aanstaande de presentatie van deze fantastische onderzoeksresultaten bij te wonen. Een uitstekend moment om te netwerken!

Tot dan!