Leren als ondernemer en organisatie

Met alle druk en hectiek is het als ondernemer en organisatie lastig om je los te maken van de korte termijn zaken. Wil je echter vooruit komen dan moet je geregeld de moeite en tijd nemen om naar de lange(re) termijn te kijken.  Het hebben van succes is immers onlosmakelijk verbonden aan de kwaliteit van de te nemen beslissingen en de goede keuzes kan je alleen maar nemen als je de consequenties daarvan overziet.

De kenmerken van een organisatie en de ondernemer die leert en ontwikkelt zijn a) het (kunnen) ontstijgen van de korte termijn druk b) het doorlopen en verbinden van de leerprocessen op operationeel, tactisch, strategisch en missie niveau c) gedragspatronen die bestaande patronen kunnen verbeteren en d) actief de (schijn)veiligheid kunnen verruilen van het bekende voor het intelligente.

Het lastige is vaak om cultuur en structuur met elkaar te (blijven) verbinden. Er is veel nadruk op structuur terwijl cultuur te maken heeft met gedrag en de ongeschreven regels die bepalend zijn voor het leervermogen en de ontwikkeling van een organisatie en de mensen daarin.

Als insider (ondernemer) is het ondoenlijk om boven je eigen cultuur uit te stijgen. Daarom is hulp van buitenaf vaak noodzakelijk om als organisatie en ondernemer de volgende stap te kunnen nemen en aan de juiste knoppen van verandering, ontwikkeling en leervermogen te kunnen draaien.

Dit is naar mijn idee de toegevoegde waarde van strategisch advies en verandermanagers. Leer om het beste uit jezelf en je onderneming te halen!

Jaap Schoeman