Ondernemer heeft moeite met finance en strategie

Ondernemers die succesvol zijn, zijn open over de successen én de managementmissers in hun bedrijf, stelt Annegien Blokpoel, directeur van adviesbureau PerspeXo en auteur van de bestseller ‘Maak je bedrijf meer waard’. Finance en Strategie zijn de zwakke punten van de gemiddelde ondernemer, blijkt uit recent onderzoek van Blokpoel.
Sinds 2007 volgt PerspeXo onder ondernemers in het mkb. Meer dan 250 ondernemers hebben de Schijf van Vijf™-scan ingevuld, een vragenlijst waarbij de vijf kerncompetenties van de ondernemer (organisatie, marketing, strategie, financiën en communicatie) onder de meetlat worden gelegd.

Daarnaast werkten ruim vijftig ondernemers  in de periode maart-juni 2010 mee aan het diepteonderzoek. “We hebben onderzocht wat de belangrijkste drijfveren van ondernemers zijn, waarin ze goed zijn en waar hun blinde vlekken zitten,” aldus Blokpoel.

Waardecreatie

Uit het onderzoek van PerspeXo, gepubliceerd in de White Paper ‘Winstverbetering, waardecreatie en waardering in het mkb’ blijkt dat ondernemers winst en waarde zeer belangrijk vinden. Gemiddeld geven ze dit een 8,5 als cijfer.

“De meeste ondernemers voelen de gevolgen van de crisis. Herstel van de winst is op korte termijn het eerste doel,” zegt Blokpoel. “Maar kwaliteitsverbetering en investeren in de financiële waarde van de onderneming zijn even belangrijk.”

Uit het onderzoek blijkt dat veel ondernemers ten opzichte van 2 jaar geleden aanzienlijk zijn teruggezakt in omzet en aantal medewerkers. Krimp van 20% tot 40% en aanzienlijke winstdaling ten opzichte van 2008 is eerder regel dan uitzondering. Desondanks zijn de meeste ondernemers optimistisch voor de toekomst. De focus is sterk gericht op winstverbetering in 2010. De ondernemers verwachten in 2012 terug te zijn op het omzetniveau van 2008.

Risico

Eén van de belangrijkste zaken die niet op de balans staan, is de ondernemer zelf, vertelt Blokpoel. Ze waarschuwt dat ondernemers het risico dat ze lopen door de energie en het eigen vermogen in de onderneming te steken, vanaf het begin een plek moeten geven in hun bedrijfsvoering en cashflowprognoses.
“Bij kleinere mkb-ers ziet een balans er omzetmatig nog goed uit, en is er op het oog een kleine winst. Tot je met de ondernemer gaat praten en blijkt dat het eigen salaris er niet inzit,” is haar ervaring. Niet verwonderlijk is een van de voornaamste conclusies van het onderzoek dat finance en strategie de zwakke plekken van de meeste ondernemers zijn.

Afstand

Onderzoeker Armand Roeplall van PerspeXo heeft ruim vijftig ondernemers een vraaggesprek afgenomen over hun belangrijkste drijfveren en obstakels. “Succesvolle ondernemers praten heel open over hun fouten. Ze vertellen eerlijk over hun zwakkere managementkanten en wat er allemaal mis kan gaan,” zegt hij op basis van de vraaggesprekken.

Kennis en inzicht in het gebruik van de financiële kernbegrippen, zoals cashflow en solvabiliteit zijn de grootste struikelblokken. “Ondernemers zijn vanuit passie hun bedrijf gestart. Hij wil vooral bezig zijn met wat hij leuk vindt,” aldus Roeplall. “Zaken als finance zijn vaak achtergesteld. Het zijn de minder leuke kanten van het ondernemerschap.”

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat ondernemers wel weten welke uitstraling het bedrijf zou moeten hebben, maar over het algemeen onvoldoende tijd nemen om met afstand naar het bedrijf te kijken. Ze zijn zwak in het formuleren van een communicatiebeleid en de uitvoering hiervan.

Lesgeld

Een andere opvallende  uitkomst van het onderzoek is dat de ondernemer die langer dan vijf jaar bezig is, zich bijna altijd laat bijstaan door een adviseur. Met name in de eerste jaren vaart de ondernemer op eigen kracht. “Veel ondernemers zijn begonnen met de instelling ‘dat doe ik wel even’,” zegt Roeplall. “Tot ze in de praktijk tegen problemen oplopen. Elke ondernemer heeft zijn lesgeld betaald.”

Zijn advies op basis van het onderzoek: “Als je je kwetsbaar opstelt, dan bied je mensen de ruimte om je te hulp te schieten en advies te geven.”

[ Bron: Redactie Plein+ ]