Strategie en financiën belangrijke struikelblokken

“Ondernemers kunnen wel in absolute getallen denken, maar niet in procenten”, zegt Annegien Blokpoel – directeur PerspeXo en auteur van de bestseller ‘Maak je bedrijf meer waard’. “Dat leidt tot soms tot het einde van een bedrijf. Zij zien hun dodelijke blinde vlek namelijk niet.”

Dit is één van de uitkomsten uit het onderzoek dat PerspeXo onder 250 mkb’ers hield. De reden voor het onderzoek is hun zoektocht naar mogelijkheden om ondernemers te helpen. “Het blijkt dat menig ondernemer weinig gevoel heeft voor het bedrijfsmodel. Voor een optimale bedrijfsvoering is dat wel belangrijk”, aldus de strategisch adviseur.

De uitkomsten van het onderzoek zijn gepubliceerd in de white paper ‘Winstverbetering, waardecreatie en waardering in het MKB’. Ondernemers vinden winst & waarde logischerwijs erg belangrijk. In de praktijk zijn er echter belangrijke hordes te nemen. Daarbij zijn kennis en inzicht in het gebruik van de financiële en operationele hefbomen de grootste struikelblokken.

De voornaamste conclusies van het onderzoek zijn:

1. Strategie en financiën zijn de zwakke plekken van bedrijven. Dit hangt samen met:
– onbekendheid met operationele en financiële hefbomen
– onvoldoende tijd om met afstand naar het bedrijf te kijken
– geen allround bedrijfseconomische/bedrijfskundige achtergrond binnen de directie

2. Marketing is het sterkste punt van veel bedrijven, gemiddeld cijfer 7,2. Deze score wordt negatief beïnvloed door het ontbreken van een (middenlang) marketingbeleid.

3. De identiteit van veel bedrijven is redelijk sterk, gemiddeld cijfer 7, maar bij groei zijn normen en waarden vaak niet verankerd.

4. De scores op Organisatie en Communicatie verschillen aanzienlijk per bedrijf. Ondernemers weten wel welke uitstraling de onderneming zou moeten hebben, maar zijn zwak in het formuleren van een communicatiebeleid en de uitvoering hiervan.

5. In bedrijven tot een man of 12 is het bedrijf sterk afhankelijk van de ondernemer(s).

6. Veel ondernemers hebben een focus op de korte termijn en verwaarlozen de midden- tot lange termijn.

7. 70% van de ondernemers heeft géén opleidingsbudget, terwijl deze groep wel aangeeft winst- en waardeverbetering van hun bedrijf belangrijk te vinden.

Conclusie en toekomst

annegien blokpoel whitepaper“Veel ondernemers zijn aanzienlijk teruggezakt in omzet en aantal medewerkers ten opzichte van twee jaar geleden. Een krimp van 20 tot 40 procent en aanzienlijke winstdaling ten opzichte van 2008 is eerder regel dan uitzondering“, stelt Blokpoel. “Ondernemers verwachten over twee jaar weer het niveau van 2008 te bereiken. De focus is sterk gericht op winstverbetering in 2010. De kunst is om ook de langere termijn waardecreatie niet uit het oog te verliezen. Zicht op waardepotentie, blinde vlekken en dode(lijke) hoeken helpt bij waardevolle uitbouw”.

Interesse? Vraag de white paper ‘Winstverbetering, waardecreatie en waardering in het MKB’ hier aan.

Tekst  Maxim Dalmeijer Ondernemen. Juist nu! | juni 2010