White Paper Winstverbetering, waardecreatie en waardering

Sinds 2007 doet PerspeXo regelmatig onderzoek onder ondernemers in het MKB.  We hebben net de resultaten van ons doorlopend onderzoek (nu meer dan 250 ondernemers) inzake  de Schijf van Vijf™-  en diepteonderzoek maart -juni 2010 onder 50 ondernemers in een White Paper beschikbaar gemaakt.   De voornaamste conclusies zijn: “Ondernemers vinden Winst & waarde belangrijk maar er zijn een aantal hindernissen op hun pad die waardevolle groei afremmen.Door de economische recessie is de focus sterk gericht op korte termijn winstverbetering in 2010. De kunst is om ook de langere termijn waardecreatie niet uit het oog te verliezen. Zicht op waardepotentie, blinde vlekken en dode(lijke) hoeken helpt bij waardevol uitbouw .

Voor de voornaamste conclusies verwijzen wij u graag naar ons onderstaande persbericht. De white paper is via deze link opvraagbaar.

Ondernemers struikelen over hefbomen, strategie en finance

Uit onderzoek van PerspeXo, gepubliceerd in de White Paper “Winstverbetering, waardecreatie en waardering in het MKB”,  blijkt dat ondernemers winst & waarde zeer belangrijk vinden (gemiddeld cijfer 8.5). In de praktijk zijn er echter een aantal belangrijke hordes te nemen; waarbij kennis en inzicht in het gebruik van de financiële en operationele hefbomen de grootste struikelblokken zijn.  De voornaamste conclusies van het onderzoek zijn:

 1. Finance en Strategie zijn de zwakke plekken van bedrijven. Dit hangt samen met:
  – onbekendheid met operationele en financiële hefbomen
  – onvoldoende tijd om met afstand naar het bedrijf te kijken
  – geen allround bedrijfseconomische/bedrijfskundige achtergrond binnen de directie
 2. Marketing is het sterkste punt van veel bedrijven, gemiddeld cijfer 7.2. Deze score wordt negatief beïnvloed wegens het ontbreken van een (middenlang) marketingbeleid.
 3. Identiteit van veel bedrijven is redelijk sterk, gemiddeld cijfer 7, maar bij groei zijn normen en waarden vaak niet verankerd.
 4. De scores op Organisatie en Communicatie verschillen aanzienlijk per schaalgrootte bedrijven. Ondernemers weten wel welke uitstraling het bedrijf zou moeten hebben, maar zijn zwak in het formuleren van een communicatiebeleid en de uitvoering hiervan.
 5. In bedrijven van het eerste kantelpunt (tot een man of 12) is het bedrijf sterk afhankelijk van de ondernemer(s).
 6. Veel ondernemers hebben een focus op de korte termijn en verwaarlozen de midden- tot lange termijn.
 7. 70% van de ondernemers heeft géén opleidingsbudget, terwijl deze groep wel aangeeft winst- en waardeverbetering van hun bedrijf belangrijk te vinden.