Positieve geest uit de fles

Positieve tijdsgeest

Mooi we zijn er bijna uit; als de Grieken vandaag, wij morgen en de Duitsers vrijdag ja zeggen. En het mooiste is nog wel dat we nu ook weten dat als we er niet uit zouden zijn gekomen dat dat nauwelijks effect heeft op de rest van Europa. De beurzen kregen maar een klein tikje en de rentes in Spanje en Italië liepen maar een klein beetje op.  Vervelend voor de onderhandelingspositie van de Grieken, maar een heel erg prettige uitkomst voor de totale Eurozone.

En er is meer positief nieuws vanuit macro economisch perspectief

De ministers van financiën bleken een lastige klus te kunnen klaren en er begint een “Europese normen en waarden “ te komen waardoor we ook meer vertrouwen krijgen dat het experiment “Europese gemeenschap” werkt, en we een goed fundament hebben voor de Euro als stabiele wereldmunt. En dat zorgt er voor dat er minder gespeculeerd kan worden tegen de Euro en dat we daarmee de komende jaren veel meer rust hebben voor alle Europese landen en onze exportsector en handelsbedrijven.

En dan nog een akelige cliff hanger die eindelijk is gestopt: de jojo-ende olieprijs, die een groot effect heeft op alle bedrijven die produceren, in de logistiek of in transport zitten. De prijs van olie is het afgelopen jaar flink naar beneden gekomen, en zal de komende maanden – en misschien wel jaren – structureel op een laag niveau blijven. Zeker nu er een akkoord  is met Iran, en er meer olie aan de wereldmarkt wordt toegevoegd.

Wat kan je hier nou mee als ondernemer?

Wel we gaan nu een tijd van positief sentiment tegemoet. Dat betekent dat klanten sneller geneigd zullen zijn vanuit positieve houding te investeren en producten en diensten af te nemen, bedrijven sneller medewerkers zullen willen aannemen en financiers – ook de banken – weer positiever worden en makkelijker financiering beschikbaar zullen stellen.

Tip

Kortom een ideaal moment om je plannen tegen het licht te houden, en misschien ook een extra groeiscenario in te bouwen. En als je de groeiplannen gefinancierd wilt krijgen, kies dan je timing zorgvuldig, want picking the right moment kan een flink verschil maken in de grootte van het bedrag wat je kan ophalen en misschien wel 2% in financieringslasten.