Welke business angel past bij jou?

3 belangrijke aspecten om rekening mee te houden

Ondernemers en business angels: van schaarste naar overvloed. De meeste ondernemers hebben nog nooit een business angel investering gehad. Goed nieuws: volop kansen voor je. En wie weet ben jij wel zo’n “angel” van de toekomst.

In deze blog deel ik graag mijn visie met je over hoe ondernemers met veel vertrouwen en energie, gekoppeld kunnen worden aan de informal investeerders met geld, ervaring en netwerk (“business angels”), zodat we de “wereld vanuit overvloed” naar ons toehalen.

Meerdere petten op

De meeste business angels (in spe) zijn zelf ondernemer geweest, maar misschien is dit de
eerste keer als investeerder of coach voor een andere ondernemer. Wellicht ben je voor je eigen bedrijf op zoek naar financiering, en heb je ook al een vriendin geholpen met een lening om haar bedrijf van de grond te helpen komen. Kortom, vandaag de dag kun je meerdere rollen en petten tegelijkertijd hebben.

Bijzondere periode

We zitten namelijk in een bijzondere periode, waarin de verschillen nog nooit zo groot zijn geweest op individueel niveau tussen de verschillende leeftijdscategorieën. De mensheid wordt bovendien steeds ouder, is langer actief, en meer bereid tot delen. Daarnaast is kennis makkelijker toegankelijk via allerlei internationale netwerken. En dus is het adagium “kennis is macht” nog steeds geldig, maar wel aan het verschuiven van een kleine bovenlaag van kennishebbende oligopolen naar een grote, brede massa die elkaar vindt op gezamenlijke doelen bereiken.

Van mens tot mens zaken doen is heel anders

En dus vinden ook kleine ondernemers kleine risicodragende kapitaalverstrekkers: business angels. Dat betekent dat je van mens tot mens zaken doet, wat heel anders functioneert dan van instituut tot instituut. Dan helpt het als je weet hoe je reageert als ondernemer en als business angel.

Overvloed versus schaarste

man-fishingDenk jij vanuit een wereldbeeld van schaarste, concurrentie en voortdurende competitie; ‘wat jij krijgt kan ik niet meer krijgen’, of overvloed: ‘er is voldoende voor iedereen, en samen maken we steeds meer overvloed’? Dat bepaalt voor een groot deel hoe je de wereld om je heen ziet en benadert. Ik denk dat mensen een stuk gelukkiger worden als ze de wereld vanuit overvloed benaderen en minder vanuit schaarste. Onze hersenen geven namelijk hele andere hormoon-opdrachten aan ons lichaam als we vanuit veiligheid of vanuit angst/onzekerheid werken, en dat bepaalt weer hoe we ons voelen.

Ben jij een wat cynischer lezer die dan zegt: ‘niet rekening houden met de concurrent – de zichtbare en de toekomstige onzichtbare – is naïef, helemaal voor ondernemers die nu eenmaal in een concurrerend speelveld opereren en waarin het nodig is dat je je value propositie goed en helder uit kunt leggen’. Ja, ik ben dat helemaal met je eens.

Het positieve nieuws

Er is nu overvloed aan geld bij de ervaren informal investors. En er zal de komende jaren nog een flink aantal startende business angels bijkomen. Tegelijkertijd is er een overvloed aan kleinere bedrijven met groeiambitie en vraag naar smart money. Kortom, de basis-ingrediënten om samen vanuit een wereld van overvloed te werken zijn helemaal aanwezig.

Drie belangrijke aspecten om mee rekening te houden

10_1_GratisographyEr zijn drie belangrijke aspecten, waar je rekening mee moet houden voor een vruchtbare samenwerking tussen ondernemer en business angel. Deze blijven continue spelen in de hele gezamenlijke rit. Hier een goede balans in te vinden is key voor zowel ondernemer als angel.

De 3 aspecten:

  1. Weinig of juist heel veel tijd.
  2. Weinig of juist heel veel energie.
  3. Weinig vertrouwen of juist heel veel vertrouwen.

Ondernemers worden gekenmerkt door:

  • weinig tijd
  • veel energie
  • veel vertrouwen

De meeste ondernemers zitten in de fase dat er veel werk verricht moet worden, veel projecten om te organiseren en dus een constant gevoel van schaarse tijd en geld. Gelukkig heb je veel energie en vertrouwen.
Alle tijd en energie wordt in het bedrijf gestopt, en een grote uitdaging is balans vinden tussen werk en thuis. Alle werkaandacht is 120% op je eigen bedrijf gericht. Herkenbaar?

Beleggers worden gekenmerkt door:

  • veel tijd, groot netwerk, veelal uit het verleden
  • minder energie
  • afhankelijk van je eerdere ervaringen meer of minder vertrouwen (en dus meer of minder “boven op de ondernemer zitten”)

Beleggers hebben meestal veel tijd. Dat betekent dat ze veel aandacht voor de ondernemer (kunnen) hebben, en ook dat ze tijd hebben vele vragen te stellen, mee te denken en hun netwerk in te zetten. Grote kans dat je als business angel in die levensfase zit dat je ook vaak en regelmatig wil reizen en in meer projecten, hobbies en bedrijven actief bent. Dat je je hun aandacht (en tijd) dus over een portfolio van activiteiten verdeelt. Herkenbaar?

Vanaf het begin rekening houden met “uit elkaar gaan”

Het is goed je bewust te zijn wat je elkaar te bieden hebt en wederzijds verwachtingen uit te spreken en te managen. Je gaat namelijk met elkaar een verhouding/verbinding aan, waarvan de uitkomst is dat je straks op een goede manier uit elkaar gaat als de doelen zijn bereikt. De bedoeling is wel dat je tussentijds een prettige, vruchtbare samenwerking hebt waar iedereen uithaalt wat hij er van verwachtte bij het aangaan van de relatie.

Huiswerk voor ondernemers

Hoeveel tijd kan een business angel echt aan je bedrijf besteden? Welke complementaire kennis, ervaring en netwerk neemt iemand mee? Hoeveel ervaring heeft de business angel in deze rol? Hoe vaak gaan jullie elkaar zien, welke informatie wissel je uit. Wanneer ben je tevreden over de samenwerking over 5 jaar, wat hebben jullie dan bereikt? Ondernemers hebben veel vertrouwen, en zijn optimistisch over commerciële kansen waar investeerders veel kritischer zijn, en hoe ga je hiermee om?

Huiswerk voor (beginnende) business angels

Hoe actief betrokken wil je zijn en hoeveel tijd kun je besteden aan het bedrijf waarin je in investeert? Welke kennis, ervaring en netwerk breng je mee die waarde toevoegen aan deze ondernemer/onderneming in deze en vervolgfases van groei? Wat verwacht je aan informatie en terugkoppeling van de ondernemer? Wanneer ben je straks tevreden over de samenwerking; wanneer ga je uitstappen, en wat doe je als het tegenzit of als de ondernemer niet naar jouw raad luistert?

Op weg naar een wereld van overvloed

Unsplash_Majapetric_photo-1423483641154-5411ec9c0ddf_Het zou zo mooi zijn als we de overvloed aan bedrijven met potentie, en ondernemers met veel vertrouwen en energie aan het roer, zo kunnen koppelen aan de overvloed van informal investeerders met geld, ervaring en netwerk, dat we de “wereld vanuit overvloed” naar ons toehalen. Want het is nou eenmaal veel prettiger werken vanuit overvloed dan vanuit schaarste. En ik heb er vertrouwen in dat we in Nederland een hele mooie basis hebben om dat voor elkaar te krijgen.